dinsdag 20 december 2011

Feestelijke kerstdagen en een geweldig 2012 gewenst!

Bennett BTW Adviseurs wenst u feestelijke en aangename kerstdagen toe! En dat 2012 een bijzonder positief jaar mag worden, zakelijk, maar vooral persoonlijk.

woensdag 7 december 2011

Een geheel nieuw BTW systeem

In de vakliteratuur en de krant lazen we dat de Europese Commissie naar een nieuw en verbeterd BTW systeem wil. U, als adviseur of accountant had wellicht vorig jaar al gemerkt dat dit speelt, want er is u gevraagd mee te denken. Wat wij bijzonder vinden is, dat de Commissie al heel lang een ander systeem wil. Vanaf het begin hadden ze liever een clearinghouse systeem binnen de EU. In zo'n systeem kun je als ondernemer alles met de eigen overheid afwikkelen. Dat heeft het toen politiek niet gehaald. Wat kun je nu veranderen aan het systeem? In principe alles, natuurlijk, maar bedenk wel dat het nooit tot een ander heffingsresultaat mag leiden. Dan zijn de economische gevolgen te groot. We zijn dus heel benieuwd naar wijzigingen. We denken dat die niet verder gaan, dan meer verleggingen, meer en eenvoudigere verwervingen en meer bestemmingslandbeginsel. Wij verwachten niet dat er meer mogelijk is, zonder het hele systeem om te gooien. Het is trouwens wel mogelijk een kinderlijk eenvoudig systeem te ontwikkelen zonder fraudegevoeligheid. Dat zou dan wel heel vervelend zijn voor BTW-adviseurs....

donderdag 24 november 2011

Ik heb hier een brief...

De overheid schrijft tegenwoordig brieven. Dat viel mij vooral op bij de nieuwe correcties privé gebruik auto en BTW. Er is namelijk zoiets als een Autobrief. Gezellig... Die Autobrief bevatte op het moment van de invoering van de nieuwe regeling voor de correcties privé gebruik auto nog de oude regeling. Dan neem je zo'n brief toch meteen minder serieus. Nu blijkt dat de brief inhoudelijk kan wijzigen, want inmiddels bevat de brief de nieuwe regeling. Dat niet alleen, de brief geeft ook verwachtingen voor de toekomst. Zo zou het eigenlijk wel heel logisch zijn als de 'normale waarde' voor de kosten van het privé gebruik van een auto toch minstens gelijk is aan het forfait (2,7% van de catalogusprijs). Zou er een spoor zijn, dan waren we het nu wel bijster. Eeuh... Wat is de status van een brief? En wat zijn die verwachtingen waard? Is de normale waarde-regeling Richtlijnconform? Wordt een besluit van de staatssecretaris dan wet? Verbijsterend dat een wetgever het zo gecompliceerd maakt bij een regeling die best eenvoudig zou kunnen zijn en voor vrijwel iedeeen geldt. Het kan veel helderder worden gemaakt en dat zullen we doen in onze volgende lezing in december. Wij denken dat de normale waarde regeling nauwelijks een werking zal kunnen hebben, omdat deze niet richtlijnconform is en dat weten we zeker. We denken ook dat het forfait heel vaak ongunstig is en dat u dat gerust naast u neer kunt leggen. We geloven de 'briefverwachtingen' niet, omdat jurisprudentie mogelijke regelgeving in de weg zal gaan zitten. We leggen het u graag allemaal uit en dan blijkt het ook allemaal veel eenvoudiger te kunnen...

vrijdag 4 november 2011

Onroerend goed en prejudiciële vragen

Het belang van Europees recht neemt steeds toe als het gaat om de heffing van BTW. De stand van zaken in de regelingen die gelden voor onroerende zaken maken dat goed zichtbaar. Op een aantal punten zijn vragen aan de orde die grote consequenties kunnen hebben. Zo speelt al enige tijd de vraag of een integratieheffing van art. 3-3-b van de Wet OB in overeenstemming is met de BTW Richtlijn. Dat is begonnen met een uitspraak van Gerechtshof Den Haag dat dit niet geval is. Inmiddels heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Ook speelt de vraag wat er aan de orde is bij werkzaamheden van makelaars. Als ze bemiddelen bij de verkoop van een onroerende zaak in een vennootschap dan worden er stenen of aandelen verkocht. De vraag is of dat verschil maakt voor het eindresultaat, belaste of vrijgestelde bemiddeling. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld. Verder kent de wet een bijzondere bepaling in art. 12a. Daar staat dat een koper die verkeerde informatie afgeeft bij de optie tot belaste levering, geconfronteerd wordt met de gevolgen. Bij de koper wordt nageheven wat bij de verkoper verschuldigd zou zijn tengevolge van het feit dat de levering achteraf alsnog vrijgesteld blijkt. Ook hier zijn prejudiciële vragen gesteld. We wijzen op deze punten, omdat ze aangeven wat het belang is geworden van de rol van Europees recht en de uitspraken van het Hof van Justitie. Bovendien blijkt dat er nogal wat ontwikkelingen zijn als het gaat om onroerende zaken en BTW. Vandaar dat we er over een paar weken een lezing over houden...

maandag 17 oktober 2011

Proefprocedure

De lezingen over Horeca en BTW zijn vorige week geweest. Daarbij hebben we de mogelijkheid genoemd om proefprocedures te gaan voeren. Het moet gaan om leuke ideeën, die veel voordeel kunnen brengen als ze slagen en die niet eenvoudig door de wetgever kunnen worden gerepareerd. Velen hebben enthousiast gereageerd. Het is nu aan ons om er een goede vorm aan te geven. De eerste procedure zou een bezwaar kunnen zijn tegen de betaling van de eigen aangifte van een horeca-ondernemer. De stelling zou dan zijn, dat alcoholhoudende dranken die worden uitgeschonken bij een diner dat wordt uitgeserveerd, is onderworpen aan het verlaagde tarief en niet, zoals in Nederland de regel is, het algemene tarief. We zullen de komende tijd besluiten op welke wijze we een en ander vorm gaan geven. Allereerst moet besloten worden hoe we het mogelijk maken dat anderen kunnen deelnemen aan de procedure. Het moet zo worden geregeld dat de procedure wordt betaald door de gezamenlijke deelnemers. Ook zullen we nadenken over een vaste manier van aanpakken van dit soort procedures. In één van de volgende blogberichten zullen we nog eens onderbouwen waarom het verlaagde tarief van toepassing is. Alle opmerkingen over de mogelijkheid om proefprocedures te starten worden zeer op prijs gesteld.

dinsdag 20 september 2011

Toch een normale waarde regeling

In de wetgeving die is voorzien voor 1 januari a.s. is een normale waarde regeling opgenomen voor privé gebruik auto. Dat hadden we niet verwacht. De regeling houdt in, dat er moet worden uitgegaan van een normale waarde als er een vergoeding wordt berekend voor het gebruik van de auto die onder de normale waarde ligt. Wat een normale waarde is, staat gedefinieerd in art. 2a van de wet. Kort gezegd is dat de kostprijs. Er zitten wat ons betreft nogal wat haken en ogen aan de regeling. Kennelijk is men erg bang voor misbruik. Een aandachtspunt is dat de normale waarde van art. 2a een hogere uitkomst heeft dan de vergoeding die bij de fictieve dienst hoort van art. 4-2-a van de wet. De vergoeding is beschreven in art. 5a Beschikking en die is lager dan de kostprijs. Een belangrijker aandachtspunt is dat de regeling in strijd is met de Richtlijn. Die zegt namelijk dat een dergelijke regeling alleen misbruik en fraude mag betreffen en in zijn uitwerking daartoe beperkt moet zijn. Dat is de aangekondigde regeling niet. Hier komt nog bij dat er geen overleg lijkt te zijn geweest met het BTW Comité, maar dat kunnen we gemist hebben. Misschien moeten we het maar niet hebben over het feit dat terugwerkende kracht tot 1 juli jl. niet fraai is. Of zelfs niet mogelijk volgens de Grondwet. De wetgever meent volgens een notitie aan de Kamer van lang geleden dat het onder omstandigehden wel kan. Kortom, als het om privé gebruik auto gaat mag kennelijk alles....

donderdag 1 september 2011

Privé gebruik auto; te veel onduidelijkheid?

Onze volgende lezing gaat over privé gebruik auto. Daar hadden we het al over in de vorige blogs. De regeling is erg onverwacht volledig veranderd. Er is nog veel onduidelijkheid, zo gaven we ook aan in de vorige blogs. Toch menen wij dat u op de hoogte moet zijn van de werking van de regeling. Die geldt vanaf 1 juli jl. Dit betekent dat u op dit moment met de correctie te maken heeft. U dient bij elke aangifte vanaf 1 juli rekening te houden met de nieuwe regeling. Dat is alleen niet zo, als u gebruik maakt van de goedkeuring van de staatssecretaris. Dan dient er één maal per jaar te worden gecorrigeerd in de laatste aangifte van het jaar. Wij menen dat het in de meeste gevallen niet aantrekkelijk is om gebruik te maken van de goedkeuring. De correctie die dan wordt toegepast corrigeert een kleine 60% van alle kilometers als privé kilometers. Dit, terwijl in de meeste gevallen een auto van de zaak wordt gereden, omdat er voor de zaak kilometers worden gemaakt. Bovendien houdt de goedkeruing geen rekening met de leeftijd van de auto. Volgens de regeling wordt na (vier tot) vijf jaar de aanschaf-BTW niet meer gecorrigeerd. De goedkeurende regeling blijft gelijk na deze periode. We leggen het u allemaal graag uit op 13, 14 en 22 september!

donderdag 18 augustus 2011

Privé gebruik auto en BTW

We schreven het al: Veel losse eindjes bij de nieuwe regeling voor privé gebruik auto voor de BTW. Iedereen lijkt te denken dat de staatssecretaris gelijk heeft in zijn besluit als hij meent dat een kilometereadministratie verplicht is om af te wijken van zijn goedkeuring. Wij menen van niet. Kan toch erg belangrijk zijn in de praktijk! Nog veel belangrijker is het volgende. Wij menen dat het niet mogelijk is voor een belastinginspecteur om het privé gebruik van een lease auto van de zaak te corrigeren! De regeling laat dit naar wij menen niet toe. Over losse eindjes gesproken... Wij gaan het u allemaal met veel genoegen uitleggen in de volgende lezing in september. Er zijn weer veel eenvoudige methoden van besparing, die volledig volgens de bedoeling van de wetgever zijn. Die zullen voor u voor de praktijk het meest belangrijk zijn. Daar gaan we het vooral over hebben. Daarnaast zullen we ook de meer spectaculaire dingen bespreken. In de praktijk zullen die niet het belangrijkst zijn, omdat de klanten liever de bedoelde besparingen zullen toepassen. Leuk om met elkaar te bespreken zijn sommige losse eindjes natuurlijk wel...

woensdag 27 juli 2011

Privé gebruik auto; Veel losse eindjes...

De regeling voor de correctie voor de BTW van het privé gebruik van een zakenauto is met ingang van 1 juli jl. volledig veranderd, zoals we hier al eerder aan u rapporteerden. Er zijn nog veel losse eindjes aan de regeling. Onze lezing in september gaat over de nieuwe regeling en er blijkt veel te bespreken. Zo hoeft er voorlopig niet te worden gecorrigeerd voor het eerste half jaar 2011. Een (nog) belangrijker punt betreft de correctie gebaseerd op de 'normale waarde' van het privé gebruik. Deze anti-misbruikbepaling is aangekondigd, maar nog niet wettelijk geregeld. Dat kan namelijk niet zo snel. Zonder deze bepaling, wordt de BTW berekend over de vergoeding die een werkgever berekent aan zijn personeel, indien deze niet symbolisch is. Tot dat laatste wordt wellicht gerekend vergoedingen die (zeer) onevenredig zijn aan het gebodene. Dit vraagt wat meer uitleg, die we u graag geven in september. We bestuderen de regeling intensief en komen telkens tot nieuwe conclusies....

Check Italiaanse BTW ID numers opnieuw!

Naar het schijnt zijn er veel BTW nummers gewijzigd in Italië. Dat houdt verband met het feit dat de Italiaanse Belastingdienst er naar streeft alle rechtspersonen te voorzien van een nummer. Daarbij zijn er een aantal zaken veranderd, die er toe leiden dat bedrijven veelal van nieuwe nummers zijn voorzien. Wij worden daarvoor gewaarschuwd in ons internationale netwerk en geven de waarschuwing bij deze aan u door! Bedenk dat een juist nummer van belang is bij leveringen en diensten over de grens. Het is vooral van belang bij de toepassing van het 0% tarief bij Intracommunautaire leveringen.

vrijdag 24 juni 2011

Alles anders met privé gebruik auto en BTW!!

Rechtbank Haarlem heeft een bijzondere uitspraak gedaan op het gebied van de correctie van het privé gebruik van de auto en de BTW. Dat is aanleiding geweest voor de staatssecretaris om de regels volledig anders te maken. De nieuwe regels gaan 1 juli a.s. al in!! De eerstvolgende lezing van Bennett BTW Adviseurs wordt gegeven in september a.s. Op onze site kunt u zien op welke dagen en waar de lezingen worden gegeven. Die lezing van september gaat over de nieuwe regels voor de correctie privé gebruik auto en BTW. De nieuwe regeling wordt gebaseerd op de kostprijs van de auto. Er wordt een fictieve dienst aangenomen voor een vergoeding van minstens die kostprijs. Onder die kostprijs gaat een nieuwe anti fraudemaatregel werken gebaseerd op de 'normale waarde'. Ook dat is volledig nieuw in onze Nederlandse regeling! Kortom, er gaat veel veranderen en wij gaan u als eerste volledig en gedegen informeren.

dinsdag 14 juni 2011

Don Bosco; levering te slopen gebouw en BTW

We hebben het al meer gehad over de zaak Don Bosco en de gevolgen voor de rechtspraktijk. De Hoge Raad heeft nu uitspraak gedaan. Die uitspraak verrast ons niet. De Hoge Raad volgt de uitspraak van het Hof van Justitie en verwijst de zaak naar het Gerechtshof om vast te stellen of de grond die ontstaat na de sloop is te beschouwen als een bouwterrein of als onbebouwde grond. Alleen als er sprake is van bouwterrein in de zin van art. 11, lid 4 van de Wet OB, is het gevolg van de standpunten van het Hof van Justitie dat er sprake is van een BTW belaste levering. Die heffing is wel beoogd door het Hof van Justitie, maar volgt in Nederland alleen als er sprake is van een bouwterrein. Hier komt wel de vraag op of de Nederlandse wet op dit punt overeen komt met de Richtlijn in het licht van deze procedure... Dat het lastige materie is geworden blijkt uit het feit dat de Hoge Raad in een andere procedure met een vergelijkbaar feitencomplex ook weer prejudiciële vragen heeft gesteld. Wij zijn van mening dat in alle gevallen waarbij dit speelt, rekening moet worden gehouden met alle mogelijkheden. Als er tijdig bij bent, blijkt dat altijd te kunnen. Het wordt wel steeds relevanter om alles met onroerende zaken de juiste aandacht te geven voor de heffing van BTW en Overdrachtsbelasting. In de lezing van oktober zullen we aan alle aspecten uitgebreid aandacht kunnen besteden.

maandag 30 mei 2011

Aandelen of een pand? 3-3-b? Don Bosco?

We hebben er al eerder over bericht. Het gaat om de vraag of een makelaar bemiddelt bij de verkoop van een pand, of bij de verkoop van aandelen. Het gaat dan natuurlijk om een situatie dat een pand is ondergebracht in een vennootschap. Niet zo ongebruikelijk. De AG concludeerde al tot het gelijk van de makelaar, die vond dat hij bemiddelde bij een aandelentransactie. De Hoge Raad heeft nu prejudiciële vragen gesteld. Dit soort vraagpunten hebben we nu op een aantal onderwerpen waar het gaat om onroerende zaken en BTW. Hiervoor hadden we het al over de integratielevering van 3-3-b die ook voor de Hoge Raad ligt met prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Ondertussen zijn er ook ontwikkelingen rondom de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Don Bosco en vragen rondom de voortbrengingskosten bij een 3-3-b, die ook voor de Hoge Raad liggen. Kortom, het wordt tijd dat we de stand van zaken in deze ontwikkelingen met u doornemen. Dat gaan we in oktober van dit jaar doen. In juni doen we de administratieve verplichtingen, in september BTW en Horeca en in oktober de Onroerende zaken. Ontwikkelingen genoeg...

maandag 16 mei 2011

Hoe loopt 't af met de integratielevering?

De integratielevering van 3-3-b Wet OB (voorheen 3-1-h) staat onder druk. Dat wil zeggen, als het gaat om de toepassing van dat artikel bij onroerende zaken. En daar weegt de bepaling natuurlijk het zwaarst. Het Hof 's Gravenhage heeft reeds uitgesproken dat de bepaling in strijd is met de BTW Richtlijn. In de cassatieprocedure die vanzelfsprekend werd aangespannen door de staatssecretaris concludeerde AG Van Hilten dat er geen strijd is van de bepaling met de Richtlijn. De Hoge Raad is er niet zeker van en stelt prejudiciële vragen. Daarbij overweegt de Hoge Raad een aantal uitspraken van het Hof van Justitie. We zijn erg benieuwd. Deze levering is altijd lastig uit te leggen aan de klanten. De effecten kunnen heel erg groot zijn en lijken soms willekeurig. Toch zijn we in de Nederlandse rechtspraktijk gewend aan de heffing. We hebben 'm al zo lang. Een hele korte reminder: 3-3-b is aan de orde als er een onroerende zaak wordt gerealiseerd op de grond van iemand die er vervolgens vrijgestelde prestatie mee gaat verrichten. Voor de praktijk is nu van belang dat in ieder geval altijd bezwaar wordt gemaakt tegen de heffing, bijvoorbeeld door een bezwaar tegen de eigen aangifte, althans de betaling daarvan. Belangrijker nog, is dat er in elk geval dat deze heffing aan de orde kan zijn, rekening wordt gehouden met beide mogelijkheden, dat ie blijft, of dat ie sneuvelt. We houden u op de hoogte.

dinsdag 3 mei 2011

Verwerving van tandtechnisch werk

Met ingang van 1-1-2008 is de invoer van tandtechnisch werk niet meer vrijgesteld, omdat de levering in het binneland niet meer 'altijd' is vrijgesteld. De invoervrijstelling geldt alleen als de binnenlandse levering altijd is vrijgesteld. Dit lijkt ons geen uitgekristalliseerde zaak, nu je ook zou kunnen beweren, dat als aan de voorwaarden wordt voldaan er wel altijd sprake is van een vrijstelling. Die voorwaarden zijn onder meer dat er wordt geleverd door tandartsen en tandtechnici. De vraag blijft vervolgens ook hoe dit uitpakt als er sprake is van de verwerving van tandtechnisch werk uit een ander land van de EU. Dan is de vraag of de verwerving is vrijgesteld. Daarvor geldt dat ofwel de levering in Nederland 'in elk geval' is vrijgesteld, of bij invoer de vrijstelling van toepassing zou zijn. De Rechtbank Den Haag heeft nu uitgesproken dat een redelijke uitleg van de laatste bepaling met zich brengt, dat de verwerving is vrijgesteld als aan de voorwaarden van een binnenlandse vrijstelling wordt voldaan. Dat opent perspectieven! Nu maar afwachten hoe dit bij de hogere rechters afloopt...

woensdag 20 april 2011

0% tarief met onbekende afnemer

De Hoge Raad heeft een aantal dagen terug een uitspraak gedaan in een zaak van een drankenhandelaar die geleverd heeft aan afnemers in Engeland. De drankenhandelaar had het 0% tarief gehanteerd. Vast was komen te staan dat de afnemers niet degenen waren die op de facturen waren vermeld. Het ging om fraude, dus er was helemaal geen verwervings BTW aangegeven in Engeland. De inspecteur won de zaak voor de Rechtbank en het Gerechtshof. Bij de Conclusie van de AG werd het anders. Die concludeerde dat aan de voorwaarden was voldaan als vast kwam te staan dat de afnemer de BTW verschuldigd was in Engeland. De Hoge Raad gaat daar nu in mee. Ook als de indetiteit niet vast staat, kan worden vastgesteld dat er BTW verschuldigd is ter zake van de verwerving in Engeland. Dat moet nu worden onderzocht door een ander Hof waarnaar de zaak is verwezen. Van groot belang bij de beoordeling van deze zaak is de aanwijzing van de Hoge Raad, dat hier geen sprake is van een situatie waarbij de leverancier de identiteit van de afnemer verborgen heeft willen houden en dus betrokken is bij de fraude. Dan wordt alles anders. Dat is door het Hof van Justitie enige maanden geleden beslist in de zaak van een Duitse strafprocedure. Bij fraude wordt het anders, zowel bij de toepassing van het 0% tarief, als bij het recht op aftrek van voorbelasting!

dinsdag 29 maart 2011

Ongerechtvaardigde verrijking

We hebben het hier al eerder gehad over dit begrip uit de uitspraak Stadeco van het Hof van Justitie. Een paar dagen terug heeft 'onze' Hoge Raad uitgesproken in die zaak. Om even het geheugen op te frissen. Het betreft een situatie waarbij iemand onterecht BTW in rekening heeft gebracht aan een ander die niet aftrekgerechtigd is. De inspecteur is bereid terug te geven, maar eist een creditfactuur. Dat doet de belastingplichtige niet, blijkt later en de inspecteur heft weer na. Die naheffing volgen we tot aan het Hof van Justitie en terug. Dat Hof vindt dat er niet gecrediteerd hoeft te worden, tenzij er dan een situatie ontstaat waarbij belastingplichtige zich ongerechtvaardigd verrijkt. Bent u er nog? Bedenk dat dit alleen aan de orde is als het gaat om BTW die ten onrechte in rekening is gebracht. Voor elke andere creditering geldt dit niet. Toen was het aan de Hoge Raad om vast te stellen of er sprake is van een situatie waarbij ongerechtvaardigde verrijking aan de orde is. Dat moet economisch worden vastgesteld. In hoeverre is er tussen partijen rekening gehouden met de BTW en wat betekent het in de keten? De inspecteur mocht het zeggen. Die meldde begrijpelijk en eerlijk dat hij niet in staat was iets zinnigs in te brengen op dit punt. De Hoge Raad stelde vast dat niet kon worden vastgesteld dat er sprake is van ongerechtvaardigde verrijking.... We weten nu dat het mogelijk is dat er ten onrechte BTW in rekening wordt gebracht die niet hoeft te worden gecrediteerd om wel te kunnen worden gecorrigeerd. Dat is zo bij BTW berekening aan particulieren en andere niet-aftrekgerechtigden. Dat is dan toch wel weer goed om te weten!

woensdag 9 maart 2011

Intracommunautaire transacties en 0% tarief

We hebben er al eerder aandacht aan besteed in sommige lezingen, maar het lijkt meer actueel te worden. Daarmee bedoelen we de toepassing van het 0% tarief bij intracommunautaire transacties (ICT). Daar gaat steeds meer mis, in die zin dat het veel voorkomt dat de toepassing wordt geweigerd door de Belastingdienst. Het komt veel voor dat ondernemers niet weten wat de voorwaarden zijn voor de toepassing van het 0% tarief. Als dan blijkt dat ze er niet aan hebben voldaan, volgt een naheffingsaanslag die in veel gevallen niet te bestrijden is. We benadrukken nog maar eens dat u die toepassing moet controleren bij uw klanten. Voor elke ICT moeten ze kunnen aantonen dat de afnemer ondernemer is aan de hand van een kloppend BTW ID nummer en ze moeten kunnen aantonen dat de goederen zijn vervoerd uit Nederland voor de betreffende transactie. Beide zaken moeten ook achteraf aantoonbaar zijn. Het is van belang regelmatig alle BTW ID Nummers te verifieren en je zeker te stellen dat de gegevens van de afnemer kloppen. Het is ook van belang een dossier te hebben per transactie met de stukken waaruit kan worden afgeleid dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat. We zagen laatst weer een uitspraak van een Rechtbank voorbij komen waarbij de aanslag overeind blijft, omdat de betreffende ondernemer een niet kloppend nummer van zijn afnemer had vermeld op de facturen....

dinsdag 1 maart 2011

Jurisprudentie Hof van Justitie

Zoals bekend is het voor de kennis van de BTW erg belangrijk om de jurisprudentie te kennen van het Hof van Justitie. Die jurisprudentie is niet altijd heel duidelijk, maar is wel heel belangrijk voor de rechtspraktijk. Een paar berichten terug op dit weblog, hebben we al gemeld dat er belangrijke uitspraken zijn gedaan over misbruik van recht. In 2010 zijn er op een aantal punten uitspraken gedaan met grote gevolgen voor de rechtspraktijk. Aan het einde van 2009 hadden we een paar belangrijke, waaronder Don Bosco. In 2010 waren er uitspraken die veel gevolgen hebben voor ABC leveringen. De uitspraken over misbruik van recht die we al noemden zijn ook onmisbaar om te kennen voor de praktijk. Dit bracht ons er toe om een lezing te gaan ontwikkelen over de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Die gaan we houden in mei van dit jaar. We doen dat als volgt. We hebben een lijst gemaakt van alle uitspraken van het Hof, die in het kort worden weergegeven. Die gaan we behandelen voor zover ze van belang zijn voor de praktijk. We zullen vooral telkens aangeven wat de uitspraak betekent voor de praktijk. Daar zit uw belang immers. De belangrijkste uitspraken worden afzonderlijk behandeld in een memo met uitleg. Ook tijdens de lezing krijgen die uitspraken meer aandacht. Als we dat elk jaar doen met de uitspraken van het vorige kalenderjaar, dan blijft u op eenvoudige en vooral praktische wijze helemaal bij!

maandag 14 februari 2011

Gratis lezing!

We zijn de afgelopen week erg druk geweest met het inschrijven van alle aanmelders voor de gratis lezingen die we in maart gaan verzorgen. Er zijn op dit moment (14 februari) nog plaatsen op twee van de drie data van Eindhoven, namelijk 23 en 24 maart. De lezing van 17 maart is vol. In Vianen hebben we alleen nog plaats op 15 maart. De lezing gaat over de aandachtspunten die u op dit moment zou kunnen gaan oppakken bij uw klanten. Natuurlijk behandelen we ook de actualiteiten, zoals bijvoorbeeld de vermogensetikettering die is veranderd voor de BTW op de woning van de ondernemer. Dat is helaas een stuk minder aantrekkelijk geworden. Daarnaast gaan we het over een reeks van andere aandachtspunten hebben, zoals op de site verder is toegelicht. Om te voorkomen dat we mensen moeten teleur stellen, zullen we deze lezingen niet meer uitmailen. Als u er bij wilt zijn, laat het ons weten!

maandag 31 januari 2011

Harmonisatie...

We hebben voor de lezing van april van dit jaar een aantal gegevens op een rij gezet van alle lidstaten van de EU. Dat zijn er 27 inclusief Nederland. Het leek ons wel handig als je van al die lidstaten een aantal praktische gegevens bij de hand hebt. Denk dan aan het adres waar informatie te verkrijgen is, website adressen van de overheid en de belastingdienst van het land, de adressen van de eenheden waar iemand zich kan aanmelden en dergelijke. Inmiddels is alle informatie verzameld. Daarbij valt met name op dat alles in elke lidstaat volkomen anders geregeld is. Natuurlijk hebben we in de praktijk regelmatig te maken met aanmeldingen van Nederlandse ondernemers in andere lidstaten. Van sommige lidstaten zijn we dan ook al gewend aan de eigenaardigheden. Toch is het opvallend als het eens op een rijtje wordt gezet. Er is daadwerkelijk niets eenvormig geregeld van de praktische zaken. Elke lidstaat doet het op z'n eigen manier. Soms kan een buitenlander volledig digitaal aan zijn verplichtingen voldoen, soms is er niet eens een eenheid aangewezen. Sommige lidstaten hebben een perfecte informatievoorziening in verschillende talen, maar in sommige lidstaten staat ook de informatie voor buitenlanders alleen in de eigen taal op de website. Zo zijn er heel veel verschillen. Dit, terwijl de praktische uitwerking van een verplichting vaak belangrijker is dan de inhoud van de verplichting voor een ondernemer.

woensdag 5 januari 2011

Misbruik van recht

Een mooi onderwerp om het jaar mee te beginnen! In het verleden is er altijd veel gestructureerd voor de heffing van BTW. Dat is voor de wetgever aanleiding geweest diverse maatregelen in te voeren om bepaalde structuren te voorkomen. Er lagen nieuwe maatregelen op stapel, toen het Hof van Justitie een uitspraak deed over 'misbruik van recht' bij de heffing van BTW. Dat was de uitspraak HvJ Halifax. Velen zijn er sindsdien vanuit gegaan dat structureren niet meer mogelijk was, omdat het dan zou worden aangemerkt als misbruik van recht. Wij hebben daar altijd over opgemerkt, dat het zeker nog mogelijk is zaken zodanig te structureren dat het eindresultaat aantrekkelijker wordt voor de heffing van BTW. Er dient vanzelfsprekend altijd wel rekening te worden gehouden met de regelgeving dienaangaande en de genoemde uitspraak. Daardoor is het zeker veel gecompliceerder geworden als het was, maar er is nog veel mogelijk. We zien ons gesterkt in een aantal nieuwe uitspraken van het Hof van Justitie over misbruik van recht. Die gaan over cross border leasing door niet-aftrekgerechtigde ondernemers. Er is vanzelfsprekend heel veel meer over te zeggen, maar de eerste constatering is toch, dat het streven naar voordeel via dit soort structuren niet in beginsel wordt aangemerkt als misbruik van recht. Daarvoor is meer nodig, dan enkel de constatering dat iets gunstiger wordt door het anders te doen. Het voert te ver in dit bestek hier nader op in te gaan, maar houdt u voor ogen dat er meer mogelijk is met BTW dan we soms denken. Hier geldt ook weer dat de meest interessante klanten in dit verband die klanten zijn die geen of beperkt recht hebben op aftrek van BTW. We propageren zeker niet gebruik te maken van BTW besparende mogelijkheden en hebben er alle begrip voor als ze niet worden gebruikt, maar wellicht wilt uw klant ze kennen als er grote investeringsbeslissingen worden genomen en de heffing van BTW zwaar weegt...