maandag 23 april 2012

Vrienden voor het leven

U kent ze wel: Stichtingen die vrienden zijn van andere stichtingen. Ze houden zich alleen bezig met het werven van fondsen. Er was een goedkeuring die deze vriendenstichtingen buiten de heffing van BTW hield. Die is vervallen per 1 januari jl. De Europese Commissie vond het niet goed. Er geldt een overgangsregeling tot 1 juli a.s. Er zijn diverse oplossingen in de praktijk voor de problemen die zouden kunnen ontstaan door het intrekken van de goedkeuring. Bijvoorbeeld het overhevelen van bepaalde activiteiten van de vriendenstichting naar hun vriend, de stichting waarvoor geld wordt ingezameld. En zo zijn er wel meer oplossingen. We behandelen ze in onze lezing van juni a.s. Die gaat over verenigingen en stichtingen.

woensdag 11 april 2012

ABC en nummerverwerving

ABC transacties zijn van zichzelf al lastig als ze over de grens gaan. Vrijwel iedereen die levert over de grens of geleverd krijgt, maakt ABC transacties mee. In sommige gevallen mogen die vereenvoudigd worden afgewerkt. Als dat zo is, dan kan het zijn dat één van de betrokkenen het anders verwerkt, zonder dat de anderen dat weten. Stel bijvoorbeeld dat de C-partij de goederen laat afleveren bij een D-partij in eigen land. Dan is het geen vereenvoudigde ABC transactie meer. Als B dat niet weet, dan zal B de transactie als een vereenvoudigde verwerken. Dat mag dan echter niet. Voor een dergelijke situatie en vergelijkbare situaties die bewust zo worden verwerkt, bestaat een zogeheten nummerverwerving. Dat wil zeggen, er wordt een verwerving aangegeven op het BTW ID Nummer van een ondernemer, die deze verwervings BTW weer in aftrek neemt op dezelfde aangifte, terwijl er in werkelijkheid geen verwerving plaats vindt. Een nummerverwerving heeft echter een bijzondere voorwaarde, namelijk dat de BTW bij de C-partij wordt aangegeven. Bent u er nog? Lastige materie, die gelukkig in vrijwel alle gevallen oplosbaar is. Maar dan moeten uw klant en u het wel weten. Deze en andere aandachtspunten behandelen we in de lezing van volgende week. Aanmelden kan tot de laatste dag!