woensdag 21 november 2012

Rechtbank Breda en AG in de fout?


In de procedures privĂ© gebruik personenauto is aangevoerd dat een rijder met een auto die in de 25% bijtelling valt, gebruik kan maken van het forfait dat geldt voor zuinige auto’s (14% in 2010, resp 0% in 2011).
De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft te kennen gegeven dat gebruik maken van het 14% forfait niet mogelijk is omdat de 25% rijder dan een voordeel zou genieten. Helaas is de AG vergeten dat in het 25%-forfait het woon-werkverkeer is begrepen en in de periode waar de zaak over gaat, alleen voor het echte prive gebruik behoefde te worden gecorrigeerd. Als daarmee rekening wordt gehouden dan is er helemaal geen sprake van een voordeel en is zelfs het 14% forfait te hoog. Jammer dat de AG haar huiswerk niet goed heeft gedaan.
De rechtbank Breda maakt het nog bonter. Daar weet men te bedenken dat een elektrisch voortgedreven auto toch wel iets heel ander is dan een “normale” auto. Het wordt als volgt gezegd:
"Deze auto's verschillen in aanmerkelijke mate van de overige auto's. De aandrijving gebeurt immers niet met een verbrandingsmotor maar met een elektrische motor. Dit wezenlijke verschil leidt tot de conclusie dat dan geen sprake meer is van vergelijkbare gevallen…”
Tijdens onze eindejaarslezing zullen wij hier natuurlijk nog meer aandacht aan besteden.