zondag 24 juni 2012

Tariefperikelen

Er komt een nieuw algemeen tarief van 21%. Er zijn economische onderzoeken waaruit je zou kunnen afleiden dat dit nagenoeg geen extra belastinginkomsten gaat opleveren, maar daar gaan wij niet over... Er is geen speciale overgangsregeling voor roerende zaken. Als gedeeltelijk is vooruitbetaald in april 2012 of later voor de levering van een goed na 30 september 2012, geldt uiteindelijk over de hele prijs het nieuwe 21%-btw-tarief. De staatssecretaris noemt zelf de jachtbouwsector. Deze mensen zijn dus gewoon 2% duurder uit. Hetzelfde geldt voor degenen die een auto hebben besteld welke na 1 oktober wordt afgeleverd. Vanwege het maatschappelijke belang dat met de bouw van woningen gemoeid is, is voor woningen wel overgangsrecht opgenomen. Hierin is geregeld dat niet over de volledige prijs het nieuwe btw-tarief van 21% geldt, maar alleen over de termijnen die vervallen nĂ¡ 30 september 2012. Dit geldt ook als vooruitbetaald wordt voor het plaatsen van een keuken of badkamer en verbouwingen (niet onderhouds- of herstelwerkzaamheden) waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. Dit alles was voor de partijen met de lente (en Kunduz) in het hoofd nog niet voldoende. Zij hebben bedacht dat er nog een extra overgangsregeling moet komen voor mensen die voor 28 april een nieuwbouwwoning hebben gekocht maar (met oplevering of betaaltermijnen na 1 oktober 2012) de dupe zouden worden van de verhoging. Deze huizenkopers houden tot 1 oktober 2013 recht op het tarief van 19 procent (voor alle betalingen tot die datum dus). Dit laatste is bij alle eerdere tariefsverhogingen nog nooit vertoond en het lijkt er op dat dit met name te maken heeft met de verkiezingen. Dit is een terechte tegemoetkoming voor de doelgroep, maar mensen die een auto hebben besteld of een jacht in aanbouw hebben, zijn natuurlijk ook overvallen door de plannen het btw-tarief te verhogen. Kennelijk moeten mensen die luxe spullen of auto’s kopen wel extra in de buidel tasten (maar zijn zij het niet die de economie draaiende houden?).

zondag 3 juni 2012

Kosten voor gemene rekening

Kosten voor gemene rekening is een leerstuk dat door de Hoge Raad is ontwikkeld. Het wordt nogal eens als stoplap gebruikt om van de heffing van BTW af te komen. Het werkt alleen als er aan de voorwaarden wordt voldaan, die zijn ontwikkeld door de Hoge Raad. De Belastingdienst is streng. Ze lijken er niet zo erg van te houden. Dat heb je wel eens vaker met dit soort regelingen. U zou dus zeker moeten weten dat u aan de voorwaarden voldoet. Wat wij altijd opmerkelijk hebben gevonden is de voorwaarde dat er vooraf een verdeling moet zijn afgesproken. Met name de interpretatie van deze voorwaarde maakt 'm bijzonder. Dit zou namelijk moeten betekenen dat je de verdeling niet mag aanpassen als de kosten verschillend uitpakken als vooraf gedacht. Niet 50/50, maar 60/40 bijvoorbeeld. Dan zou je je volgens de Belastingdienst aan de eerder gemaakte verdeling moeten houden. Wij denken dat dit anders kan. We zullen het bespreken bij de volgende lezing over Verenigingen en stichtingen. Dat is een leuke lezing, waarbij we ook uw klanten gaan bespreken, dus neem gerust de feiten mee. Dan worden de kosten voor gemene rekening niet zo 'gemeen' als ze anders wellicht zouden worden!