woensdag 2 mei 2012

Algemene beginselen in Europa

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, wie kent ze niet. We kunnen er als adviseur soms de strijd mee winnen bij de inspecteur. Ze zijn keihard toepasbaar in voorkomende gevallen. Het Hof van Justitie formuleert ook algemene beginselen van gemeenschapsrecht. Het zal u niet verbazen dat ze vaak herkenbaar zijn. Zo komen we ook het 'gewettigd beschermde vertrouwen' tegen. Het is echter niet zo, dat de beginselen die het Hof formuleert één op één hetzelfde zijn als de beginselen die wij kennen als algemene beginselen. Die van het Hof zijn precies even keihard als de algemene beginselen! Kortom, het kan geen kwaad ze te kennen. We behandelen ze bij de lezing over de jurisprudentie van het Hof van Justitie van 2011. Deze lezing wordt elk jaar gegeven in mei over de uitspraken van het jaar ervoor. Bij de beginselen van het Hof is het neutraliteitsbeginsel bijvoorbeeld een belangrijke. De heffing van BTW hoort neutraal te zijn voor ondernemers. Een heel belangrijk beginsel waar ook de inspecteur naar zou moeten streven. Soms moeten we daar een handje bij helpen...