maandag 26 april 2010

Veel stichtingen zijn ondernemer voor de BTW

Het gaat dan om stichtingen die niet bekend waren bij de Belastingdienst, omdat ze alleen vrijgestelde prestaties verrichten. In beginsel heeft het dan geen zin om aangiften BTW te doen. Het probleem is dat een ondernemer die uitsluitend vrijgestelde prestaties verricht evengoed ondernemer is. Dit betekent dat bijvoorbeeld de verleggingsregeling gewoon werkt. Zo'n ondernemer dient dus de BTW te vermelden op een aangifte over de meeste diensten die worden afgenomen uit het buitenland. Daarvoor is een aangifte nodig. Dat gaat heel vaak fout. Het is een echte blinde vlek van Belastingdienst en adviespraktijk. Die blinde vlek gaat nu ingevuld worden. De regels voor de plaats van dienst zijn gewijzigd. In verband daarmee is afgesproken binnen de EU dat dit soort ondernemers allemaal een BTW ID Nummer krijgen. Dat is één van de redenen dat de stichtingen nu worden aangeschreven door de Belastingdienst. Er zijn nog wel meer consequenties voor ondernemers. Denk aan de levering van onroerende zaken, die soms belast is. In het algemeen komt het weinig voor dat een ondernemer echt nooit eens een belaste prestatie verricht voor de BTW. Kortom, u dient aandacht te besteden aan de stichtingen in uw klantenbestand! U heeft er gemiddeld 16 per persoon...

woensdag 21 april 2010

BUA mag blijven

Het Hof van Justitie EG heeft de vragen beantwoord van Hoge Raad en Hof Amsterdam over het BUA. Net als eerder de AG van het Hof in zijn Conclusie, meent ook het Hof dat het BUA in zijn geheel in stand kan blijven. Ik had dat niet verwacht, omdat het mij erg logisch leek in verband met de harmonisatie dat de afwijking van de Richtlijn niet meer acceptabel zou zijn, omdat we inmiddels ook het Richtlijn conforme systeem hebben ingevoerd naast het BUA. Dat blijkt echter geen probleem, aldus het Hof. Het is slecht nieuws, in die zin dat alle bezwaarschriften tegen eigen correcties nu zullen worden afgewezen. Het is ook slecht nieuws in het algemeen, omdat we een heel onduidelijk systeem van correcties van privé gebruik houden in de BTW.

maandag 12 april 2010

Belastingheffing is amoreel en erotiek niet immoreel

Erotiek heeft een aantal keren een rol gespeeld in de ontwikkelingen van de BTW. De laatste keer bij de vraag die voorlag aan het Hof van Justitie of een ruimte waar één persoon een film naar eigen keuze kan kijken, een bioscoop is. Eerder speelde de vraag of een peepshow een voorstelling is. Dit gaf nogal wat aandacht in de pers en de politiek. Het was niet de bedoeling dat erotiek in het verlaagde tarief kan delen! Er is op het moment nog een andere ontwikkeling gaande. Die betreft de vraag of het ter beschikking stellen van een kamer met een raam 'verhuur' is in de zin van de BTW. Een kamer die wordt gebruikt door een prostituee. Het gaat dan om kamers die worden verhuurd met een overeenkomst van huur en verhuur. Je zou zeggen: Wat is het probleem? Toch hebben we al een aantal uitspraken van Rechtbanken dat het geen verhuur is. Dat houdt verband met jurisprudentie van het Hof van Justitie. In die jurisprudentie speelt het begrip passiviteit een rol. Een verhuurder van kamers aan prostituees zou onvoldoende passief zijn in deze zin, aldus de Rechtbank Haarlem. Ook zou een vitrine niet kunnen worden verhuurd, aldus Rechtbank Den Haag. Bij deze uitspraken bekruipt mij toch het gevoel dat het verschil maakt wat er gebeurt in de gehuurde ruimte... Misschien neem ik nog eens de moeite in dit weblog goed uit te leggen hoe het zit met verhuur en de jurisprudentie van het Hof. Als iemand mij daarom vraagt in een reactie, zal ik dat zeker doen. Tot die tijd laat ik het bij mijn vermoeden dat belastingheffing misschien toch niet helemaal zonder moraal is. Deze week geven we op drie locaties lezingen op basis van een checklist. Dat gaat over de BTW problemen bij uw klanten!

donderdag 1 april 2010

De checklist

De drie komende lezingen van Bennett BTW Adviseurs zijn gebaseerd op checklisten. Met een checklist bedoel ik een vragenlijst met vragen over de BTW. Het is de bedoeling dat met de beantwoording van de vragen de BTW positie van de betreffende klant duidelijk wordt. Het wordt dan ook duidelijk op welke punten aandacht nodig is. Ik durf de stelling wel aan dat in vrijwel 100% van de gevallen een klant of potentiële klant aandacht nodig heeft op de punten die blijken uit een goede en actuele checklist. Er zijn op het moment gewoon heel veel punten die echt aandacht verdienen. Het voordeel van BTW is dat het dan ook vaak gunstig is voor de klant om die aandacht te geven. Ik ben er om die reden van overtuigd dat BTW de heffing is waarmee we ons kunnen onderscheiden van andere advieskantoren. Nederland loopt hierin duidelijk achter. Als we kijken naar andere lidstaten van de EU, dan is de conclusie dat er sterke omzetstijging mogelijk is, juist in BTW advisering. We hebben de checklist zo ontwikkeld dat hij niet alleen vragen oproept, maar ook beantwoord. Als er vraagpunten zijn, wordt er vaak verwezen naar een bijlage. De betreffende bijlage geeft dan informatie en uitleg op dat specifieke punt dat kennelijk voor die klant van belang is. Er is een hele uitgebreide algemene checklist voor de volgende lezing. Die wordt aangevuld met een checklist voor verenigingen en stichtingen bij de lezing van mei en met een checklist voor bijzondere geldstromen (zoals bijvoorbeeld subsidies en contributies) bij de lezing van juni. Volgens mij is er geen snellere en goedkopere manier om zoveel relevante praktische kennis van de BTW aangereikt te krijgen!