maandag 24 september 2012

Aftrek bij privégebruik

Weet u nog: Als een ondernemer diensten inkoopt en deze ter beschikking stelt aan zijn werknemers om niet, dan heeft de wet geen correctiemogelijkheid voor het privégebruik. Ofwel: Op operational geleasde auto's die privé worden gebruikt, kan niet gecorrigeerd worden! Wij beweerden het al. Let wel, alleen als ze om niet ter beschikking worden gesteld en er geen beroep wordt gedaan op de forfaitaire berekening van de staatssecretaris. Er wordt over geprocedeerd. Het mooie is nu het volgende. Het Hof van Justitie heeft zich er begin dit jaar al over uitgelaten. Min of meer toevallig, maar wel glashelder! Dit is er weer één in de categorie 'mag u niet missen'! We behandelen het allemaal in de volgende lezing over aftrek van voorbelasting. Houd dit weblog in de gaten, want we gaan er meer over schrijven.

zondag 23 september 2012

Factureren (2)

Al eerder in dit weblog hebben we gemeld dat we nog eens zouden terugkomen op het factureren en met name op het besluit van de staatssecretaris. Tijdens de lezing, die we onlangs over het onderwerp hebben gehouden, hebben we het ook benadrukt. Let goed op uw zaak als het gaat om besluiten van de staatssecretaris! Het is regelgeving van een lage orde. Alleen als u er een beroep op doet, gelden de daar opgenomen beleidsregels. Doet u dat beroep niet, dan geldt gewoon de wet en de interpretatie daarvan in de jurisprudentie. In de volgende lezing gaan we het belang hiervan opnieuw zien. De Belastingdienst meent bijvoorbeeld dat subsidies die niet in de heffing van de BTW worden betrokken, invloed hebben op de aftrek van voorbelasting. Het Hof van Justitie denkt daar anders over! Ook bij privégebruik zien we dit verschil. Het besluit van de staatssecretaris over administratieve verplichtingen, om daarnaar terug te gaan, kent bijvoorbeeld een goedkeuring om aftrek te claimen voor mensen die het kasstelsel toepassen. Hier gaat het echter om een wettelijke regel dat de voorbelasting volgens factuurstelsel wordt geclaimd, ook voor kasstelselondernemers. Dus nogmaals: Let op uw zaak en die van uw klanten! De volgende lezing gaat over aftrek van voorbelasting. Daar kan heel veel geld mee worden verdiend voor uw klanten!!