maandag 15 maart 2010

BTW biedt u de mooiste kansen

Omdat er zoveel aandachtspunten zijn in de BTW, wordt nogal eens verzucht dat het niet leuk meer is. In annotaties bij uitspraken zag ik zelfs verzuchtingen in de zin van: Waar hebben we het fout gedaan toen we de regels maakten?.... Bedenkt u zich echter wel dat als u zich wilt onderscheiden van de andere aanbieders van adviesproducten, dat u dat in geen enkele belasting zo goed kunt als in de BTW. BTW levert ongeveer een derde op van alle belastingopbrengsten. Het is een hele belangrijke belasting voor uw klanten én uw potentiële klanten! In dit kalenderjaar wil de Belastingdienst een start maken met het beoordelen van alle stichtingen. Veel stichtingen zijn niet beschreven voor de BTW, maar zijn wel ondernemer. In de meeste gevallen zal het gaan om stichtingen die (vrijwel) uitsluitend voor de BTW vrijgestelde prestaties verrichten. Bij dat soort ondernemers is er voor de BTW het meeste effect te verwachten van een goed BTW advies. Stichtingen gaan dus veel behoefte krijgen aan dat soort adviezen. Zorg dat ze u daarvoor benaderen. Of beter, wees ze voor.... Het geldt natuurlijk niet alleen voor stichtingen. Bij heel veel ondernemers is het op het moment heel erg van belang om goed te beoordelen of alles goed gaat voor de BTW. Dat is de reden waarom de volgende lezingen van ons zijn gebaseerd op checklisten. Dan kunt u bij al uw klanten snel beoordelen waar de kansen liggen en waar u kunt scoren.

zondag 7 maart 2010

BTW kent veel nieuwe aandachtspunten

Het Hof van Justitie is belangrijker voor de rechtsontwikkeling als het gaat om de heffing van BTW, dan de Hoge Raad. De Richtlijn belangrijker dan de wet. Daardoor wordt het telkens een beetje anders. Dat komt ook omdat we in Nederland op een aantal zeer belangrijke punten gewend zijn anders te handelen dan het eigenlijk hoort. Zo langzamerhand zijn er een aantal punten waarbij dat anders handelen niet meer houdbaar is. En die lijst is best lang. Denk aan formaliteiten, waarbij we er onder meer vanuit zullen moeten gaan dat een aangifte slechts één juist bedrag kent. Denk aan de vrijstellingen, die wij in Nederland altijd ruim hebben uitgelegd en die juist heel beperkt moeten worden uitgelegd. Bedenk daarbij wat ik eerder schreef dat de Belastingdienst de stichtingen van Nederland tegen het licht wil gaan houden. Denk aan ondernemerschap, voorbelasting, crediteren etc. Al deze aandachtspunten worden behandeld in onze lezingen. Ze zijn ook de aanleiding voor een bundeling in een checklist. Met een goede checklist op het gebied van de BTW is het mogelijk om de eigen klantenkring (permanent) door te lichten. Het is ook mogelijk bij potentiële nieuwe klanten direct vast te stellen waar het beter kan.