dinsdag 31 augustus 2010

Ongerechtvaardigde verrijking

Het wordt steeds lastiger om alles te beheersen dat te maken heeft met het corrigeren van een factuur en de BTW. In de praktijk wordt gedacht dat het klaar is voor de BTW met het crediteren van een factuur. Het crediteren heeft echter vaak geen gevolgen voor de verschuldigdheid van BTW. Er speelt een procedure rondom de vraag of crediteren en het terug betalen van de BTW aan de afnemer wel een vereiste mogen zijn bij het corrigeren van onterecht berekenen van BTW. Het Hof van Justitie heeft zich er al over uitgelaten. Het is een lang verhaal om het goed uit te leggen. Een belangrijk element is echter de vraag of er sprake zou zijn van 'ongerechtvaardigde verrijking' van degene die de BTW heeft berekend als hij dat niet hoeft terug te betalen aan degende aan wie het in rekening is gebracht. Als daar namelijk sprake van zou zijn, dan hoeft de overheid de ten onrechte berekende BTW niet terug te betalen aan de ondernemer! Dus, er is ten onrechte BTW berekend. Degene die dat heeft gedaan wil het terug en compenseert dat bijvoorbeeld (in de meeste gevallen) op de aangifte. De inspecteur heft na, omdat de verrekening door de ondernemer hem ongerechtvaardigd zou verrijken! Zoals gezegd, een lang verhaal om goed uit te leggen... Dat gaan we doen bij een lezing in november. Dan zal blijken dat creditering van een factuur de verschuldigdheid van de BTW van de debetfactuur niet altijd wegneemt...

woensdag 18 augustus 2010

De aangifte BTW sinds 2010

De aangifte BTW is gewijzigd met de wijziging van de regels voor de plaats van dienst. Alhoewel die aangifte erg eenvoudig zou moeten zijn, is nu niet meer altijd onmiddellijk duidelijk waar welke omzet moet worden vermeld. Hoe zit het bijvoorbeeld met omzet, waarvan de plaats van dienst een ander land is, terwijl de dienst daar is onderworpen aan het 0% tarief? Of de dienst die in een ander land is vrijgesteld van heffing? Moeten deze omzetten wel worden vermeld? We hebben voor de volgende lezing een heel erg praktisch overzicht gemaakt van de aangifte. Op dat overzicht staat per vraag aangegeven waar wat hoort. Ook is er een inhoudsopgave opgenomen. Daarin is elke soort omzet terug te vinden en wordt er verwezen naar waar deze omzet hoort op de aangifte. In elk kantoor waar aangiften worden gemaakt, mag dit stuk niet ontbreken. We hebben het werk al voor u gedaan!

dinsdag 3 augustus 2010

Plaats van dienst; verschillen

In ons vorige blog bericht kwam al even aan de orde dat er verschillen zijn in interpretatie tussen de lidstaten als het gaat om het kwalificeren van een dienst. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van goederen op een locatie. Dat zou je kunnen zien als een onderdeel van het transport, wat in het verleden overal gebruikelijk was. Het zou ook een dienst kunnen zijn die betrekking heeft op een onroerende zaak. Alhoewel de algemene gedachte is, dat die laatste kwalificatie niet overeen komt met de bedoeling van de betreffende uitzondering, zijn er toch lidstaten die beweren het zo te zien. Vaak ontstaan dit soort interpretaties uit opportunisme. De lidstaat haalt dan een bepaald type heffing naar de lidstaat die er zonder die interpretatie niet zou zijn. Dit is maar een voorbeeld. Zo zijn er nog veel meer verschillen. Het meest vervelende van dit soort verschillen is, dat lidstaten dan tot verschillende conclusies komen voor de heffing van één en dezelfde transactie. Hoe hier mee om te gaan, komt onder meer aan de orde in onze volgende lezing die aan het einde van september wordt gegeven.