vrijdag 1 maart 2013

Verlaagd tarief voor de bouw

Gelukkig hebben onze volksvertegenwoordigers in de gaten dat de bouw een injectie moet krijgen en de btw is een goede aanjager. Vanaf 1 maart 2013 is het voor onderhoudsbedrijven toegestaan met betrekking tot woningen het verlaagd tarief van 6% toe te passen op de arbeid. Voorlopig voor een jaar, maar mogelijk zit er verlenging in. We hebben een paar jaar geleden al eenzelfde regeling gehad, maar toen waren hoveniersbedrijven uitgesloten. Het tuinonderhoud valt nu wel onder de regeling. Men moet wel oppassen dat het verlaagd tarief alleen geldt als de woning ouder is dan twee jaar. Ook nu weer is er een uitgebreide toelichting over werkzaamheden welke wel of niet onder de regeling vallen en hoe om te gaan met deelfacturen. Tijdens onze lezing Aandachtspunten 2013 zullen wij nader ingaan op de regeling.

maandag 11 februari 2013

Van Laarhoven trekt procedure in

Nadat de Hoge Raad de zaak had terugverwezen om na te gaan of het btw autokostenforfait in lijn ligt met het werkelijk gebruik, zijn belanghebbende en de inspecteur het eens geworden over de hoogte van de correctie. Vervolgens is de zaak ingetrokken. Wij vragen ons af waarom er dan ├╝berhaupt geprocedeerd is, want de inspecteur had ook eerder met het werkelijk gebruik akkoord kunnen gaan. In ieder geval zijn we hiermee weer bij terug bij af en moet er opnieuw een zaak worden aangespannen om de toepasselijkheid van het forfait te laten beoordelen. Jammer en een gemiste kans. Kennelijk hadden partijen niet in de gaten hoe belangrijk de procedure was; er lagen meer dan 300.000 bezwaarschriften op de uitkomst te wachten! De uitkomst was immers bepalend voor het nieuwe forfait van 2,7 en zelfs voor de introductie van een standaard heffing. We moeten nu weer jaren wachten voordat er duidelijkheid is. Vanzelfsprekend gaan wij tijdens de maartlezing in op de gevolgen van dit opmerkelijk slot.