donderdag 22 juli 2010

Plaats van dienst; een onderzoek

Onlangs zijn de resultaten van een onderzoek gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd naar de nieuwe regeling voor de plaats van dienst in de BTW. Nagegaan werd hoe de regeling uitpakt in de praktijk. Zelfs als we uitgaan van onze bange vermoedens dat het veel beter zou kunnen, is de uitslag ontluisterend. Een paar van de belangrijkste conclusies zijn de volgende. De regeling is in de praktijk niet eenvoudiger, omdat de lidstaten de regeling verschillend interpreteren. Een andere conclusie is dat sommige regels in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. Het zijn nogal conclusies. Het eerste is heel bijzonder, omdat dit soort regelingen nu juist bedoeld zijn om de lidstaten op een lijn te krijgen. Bij de volgende lezing zullen we de verschillen in interpretatie tussen de lidstaten behandelen en vooral hoe er mee om te gaan. Daaruit blijkt onder meer dat veel verschillen ontstaan door opportunisme van de Belastingdiensten. De wens het werkbaar te houden voor ondernemers leeft onvoldoende. Dat regels niet uitvoerbaar zijn is helemaal te gek. We hebben in eerdere lezingen aangegeven dat de verandering van verschuldigdheid van BTW naar het moment van de prestatie onuitvoerbaar is. Dat bevestigt de uitslag van dit onderzoek. We kunnen het allemaal niet leuker maken, maar zullen u bij de volgende lezing uitleggen hoe u er mee kunt omgaan.

dinsdag 6 juli 2010

Plaats van dienst

Inmiddels werken we allemaal een half jaar met de nieuwe regeling voor de plaats van dienst in de BTW. Vandaar dat de kinderziektes ook in beeld zijn. Dat zijn er nog heel wat. De lidstaten doen vrij veel dingen aanzienlijk verschillend. Dat levert veel onduidelijkheden op. Ook is gebleken dat de administratieve verplichtingen niet altijd eenvoudig zijn. We hebben om die reden besloten om de problematiek opnieuw te behandelen in een lezing. Die lezing houden we in september. In de zomer zijn er geen lezingen. In de lezing van september komt heel veel aan de orde, dat we de komende weken zullen aankondigen in het weblog. Denk aan administratieve verplichtingen, verschillende interpretaties in verschillende lidstaten, de invulling van de regeling door de Europese Commissie, etc.