vrijdag 24 juni 2011

Alles anders met privé gebruik auto en BTW!!

Rechtbank Haarlem heeft een bijzondere uitspraak gedaan op het gebied van de correctie van het privé gebruik van de auto en de BTW. Dat is aanleiding geweest voor de staatssecretaris om de regels volledig anders te maken. De nieuwe regels gaan 1 juli a.s. al in!! De eerstvolgende lezing van Bennett BTW Adviseurs wordt gegeven in september a.s. Op onze site kunt u zien op welke dagen en waar de lezingen worden gegeven. Die lezing van september gaat over de nieuwe regels voor de correctie privé gebruik auto en BTW. De nieuwe regeling wordt gebaseerd op de kostprijs van de auto. Er wordt een fictieve dienst aangenomen voor een vergoeding van minstens die kostprijs. Onder die kostprijs gaat een nieuwe anti fraudemaatregel werken gebaseerd op de 'normale waarde'. Ook dat is volledig nieuw in onze Nederlandse regeling! Kortom, er gaat veel veranderen en wij gaan u als eerste volledig en gedegen informeren.

dinsdag 14 juni 2011

Don Bosco; levering te slopen gebouw en BTW

We hebben het al meer gehad over de zaak Don Bosco en de gevolgen voor de rechtspraktijk. De Hoge Raad heeft nu uitspraak gedaan. Die uitspraak verrast ons niet. De Hoge Raad volgt de uitspraak van het Hof van Justitie en verwijst de zaak naar het Gerechtshof om vast te stellen of de grond die ontstaat na de sloop is te beschouwen als een bouwterrein of als onbebouwde grond. Alleen als er sprake is van bouwterrein in de zin van art. 11, lid 4 van de Wet OB, is het gevolg van de standpunten van het Hof van Justitie dat er sprake is van een BTW belaste levering. Die heffing is wel beoogd door het Hof van Justitie, maar volgt in Nederland alleen als er sprake is van een bouwterrein. Hier komt wel de vraag op of de Nederlandse wet op dit punt overeen komt met de Richtlijn in het licht van deze procedure... Dat het lastige materie is geworden blijkt uit het feit dat de Hoge Raad in een andere procedure met een vergelijkbaar feitencomplex ook weer prejudiciële vragen heeft gesteld. Wij zijn van mening dat in alle gevallen waarbij dit speelt, rekening moet worden gehouden met alle mogelijkheden. Als er tijdig bij bent, blijkt dat altijd te kunnen. Het wordt wel steeds relevanter om alles met onroerende zaken de juiste aandacht te geven voor de heffing van BTW en Overdrachtsbelasting. In de lezing van oktober zullen we aan alle aspecten uitgebreid aandacht kunnen besteden.