maandag 31 januari 2011

Harmonisatie...

We hebben voor de lezing van april van dit jaar een aantal gegevens op een rij gezet van alle lidstaten van de EU. Dat zijn er 27 inclusief Nederland. Het leek ons wel handig als je van al die lidstaten een aantal praktische gegevens bij de hand hebt. Denk dan aan het adres waar informatie te verkrijgen is, website adressen van de overheid en de belastingdienst van het land, de adressen van de eenheden waar iemand zich kan aanmelden en dergelijke. Inmiddels is alle informatie verzameld. Daarbij valt met name op dat alles in elke lidstaat volkomen anders geregeld is. Natuurlijk hebben we in de praktijk regelmatig te maken met aanmeldingen van Nederlandse ondernemers in andere lidstaten. Van sommige lidstaten zijn we dan ook al gewend aan de eigenaardigheden. Toch is het opvallend als het eens op een rijtje wordt gezet. Er is daadwerkelijk niets eenvormig geregeld van de praktische zaken. Elke lidstaat doet het op z'n eigen manier. Soms kan een buitenlander volledig digitaal aan zijn verplichtingen voldoen, soms is er niet eens een eenheid aangewezen. Sommige lidstaten hebben een perfecte informatievoorziening in verschillende talen, maar in sommige lidstaten staat ook de informatie voor buitenlanders alleen in de eigen taal op de website. Zo zijn er heel veel verschillen. Dit, terwijl de praktische uitwerking van een verplichting vaak belangrijker is dan de inhoud van de verplichting voor een ondernemer.

woensdag 5 januari 2011

Misbruik van recht

Een mooi onderwerp om het jaar mee te beginnen! In het verleden is er altijd veel gestructureerd voor de heffing van BTW. Dat is voor de wetgever aanleiding geweest diverse maatregelen in te voeren om bepaalde structuren te voorkomen. Er lagen nieuwe maatregelen op stapel, toen het Hof van Justitie een uitspraak deed over 'misbruik van recht' bij de heffing van BTW. Dat was de uitspraak HvJ Halifax. Velen zijn er sindsdien vanuit gegaan dat structureren niet meer mogelijk was, omdat het dan zou worden aangemerkt als misbruik van recht. Wij hebben daar altijd over opgemerkt, dat het zeker nog mogelijk is zaken zodanig te structureren dat het eindresultaat aantrekkelijker wordt voor de heffing van BTW. Er dient vanzelfsprekend altijd wel rekening te worden gehouden met de regelgeving dienaangaande en de genoemde uitspraak. Daardoor is het zeker veel gecompliceerder geworden als het was, maar er is nog veel mogelijk. We zien ons gesterkt in een aantal nieuwe uitspraken van het Hof van Justitie over misbruik van recht. Die gaan over cross border leasing door niet-aftrekgerechtigde ondernemers. Er is vanzelfsprekend heel veel meer over te zeggen, maar de eerste constatering is toch, dat het streven naar voordeel via dit soort structuren niet in beginsel wordt aangemerkt als misbruik van recht. Daarvoor is meer nodig, dan enkel de constatering dat iets gunstiger wordt door het anders te doen. Het voert te ver in dit bestek hier nader op in te gaan, maar houdt u voor ogen dat er meer mogelijk is met BTW dan we soms denken. Hier geldt ook weer dat de meest interessante klanten in dit verband die klanten zijn die geen of beperkt recht hebben op aftrek van BTW. We propageren zeker niet gebruik te maken van BTW besparende mogelijkheden en hebben er alle begrip voor als ze niet worden gebruikt, maar wellicht wilt uw klant ze kennen als er grote investeringsbeslissingen worden genomen en de heffing van BTW zwaar weegt...