woensdag 27 juli 2011

Privé gebruik auto; Veel losse eindjes...

De regeling voor de correctie voor de BTW van het privé gebruik van een zakenauto is met ingang van 1 juli jl. volledig veranderd, zoals we hier al eerder aan u rapporteerden. Er zijn nog veel losse eindjes aan de regeling. Onze lezing in september gaat over de nieuwe regeling en er blijkt veel te bespreken. Zo hoeft er voorlopig niet te worden gecorrigeerd voor het eerste half jaar 2011. Een (nog) belangrijker punt betreft de correctie gebaseerd op de 'normale waarde' van het privé gebruik. Deze anti-misbruikbepaling is aangekondigd, maar nog niet wettelijk geregeld. Dat kan namelijk niet zo snel. Zonder deze bepaling, wordt de BTW berekend over de vergoeding die een werkgever berekent aan zijn personeel, indien deze niet symbolisch is. Tot dat laatste wordt wellicht gerekend vergoedingen die (zeer) onevenredig zijn aan het gebodene. Dit vraagt wat meer uitleg, die we u graag geven in september. We bestuderen de regeling intensief en komen telkens tot nieuwe conclusies....

Check Italiaanse BTW ID numers opnieuw!

Naar het schijnt zijn er veel BTW nummers gewijzigd in Italië. Dat houdt verband met het feit dat de Italiaanse Belastingdienst er naar streeft alle rechtspersonen te voorzien van een nummer. Daarbij zijn er een aantal zaken veranderd, die er toe leiden dat bedrijven veelal van nieuwe nummers zijn voorzien. Wij worden daarvoor gewaarschuwd in ons internationale netwerk en geven de waarschuwing bij deze aan u door! Bedenk dat een juist nummer van belang is bij leveringen en diensten over de grens. Het is vooral van belang bij de toepassing van het 0% tarief bij Intracommunautaire leveringen.