vrijdag 29 oktober 2010

Een nieuwe ronde bezwaren privé gebruik auto

De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de correctie privé gebruik auto in de BTW. Dat klinkt bekend en dachten we net achter de rug te hebben. Dat ging echter om het BUA. Er is ook een correctie die geldt voor IB ondernemers. Dat is niet het BUA, maar art. 15 Beschikking. Voor die correctie is er een procedure aangespannen waarin de vragen zijn gesteld. Dit betekent dat er een reële kans is dat deze correctie anders wordt. Anders kan in dit geval betekenen: gunstiger. Dat is het geval als iemand minder dan 50% privé rijdt in een auto. Dan gaan we uit van een auto met een 20% bijtelling. De alternatieve correctie is naar rato van het gebruik. Dit vraagt allemaal wel wat uitleg. Toevallig en in dit geval wel handig, is dat we in december een lezing geven over privé gebruik auto en BTW. Dat is een hele puzzel die we voor u hebben gemaakt. Bij die lezing komt dit onderwerp natuurlijk ook uitgebreid aan de orde.

maandag 25 oktober 2010

Corrigeren enkel door crediteren

Zoals al eerder in dit weblog beschreven is het een uitzondering als de BTW kan worden gecorrigeerd enkel door crediteren. Er is sprake van een onjuiste factuur die moet worden gecorrigeerd. Er wordt een creditfactuur opgemaakt. De BTW op de creditfactuur wordt in de boekhouding verrekend met de verschuldigde BTW. De aangifte vermeldt het bedrag wat daar in totaal uitkomt. Ik beschrijf hier de gangbare manier van corrigeren in de praktijk. Alle boekhoudprogramma's werken zo. Het kan echter alleen op deze manier als art. 29, lid 1, letter b, van de Wet OB van toepassing is. Daar gaat het om een vergoeding die wordt terug betaald, omdat een vermindering is verleend of omdat goederen in ongebruikte staat zijn terug genomen. Alleen dan kan er op de beschreven wijze worden gecorrigeerd! Dus er moet een vermindering zijn verleend van de prijs, of er moeten goederen retour zijn genomen. Er zijn echter in de praktijk nog tientallen andere redenen waarom er wordt gecrediteerd. Bijvoorbeeld omdat de BTW in het geheel ten onrechte is berekend, of er een onjuist tarief is berekend of een rekenfout, etc. In al die gevallen kan er niet op de beschreven wijze worden gecorrigeerd! Niet zo erg bij kleine bedragen, maar wellicht wel problematisch bij grotere... In latere berichten op dit weblog zullen we andere situaties bespreken met meer voorbeelden. De materie wordt helemaal uitgelegd in onze volgende lezing in november. Dat is er echt eentje in de categorie 'die mag u niet missen'...

donderdag 14 oktober 2010

Crediteren

Eerder schreven we hier al over het begrip 'ongerechtvaardigde verrijking'. Dat is een begrip dat aan de orde zijn bij de vraag of creditering nodig is om ten onrechte berekende BTW terug te krijgen van de Belastingdienst. De vraag die telkens aan de orde is als een ondernemer crediteert, is of die BTW ook terug ontvangen kan worden van de Belastingdienst. In de praktijk wordt er vanuit gegaan dat dit verrekend kan worden via de aangifte. Dat kan echter slechts in uitzonderingsgevallen. In de meeste gevallen zijn er meer handelingen nodig en dient er een verzoek bij brief te worden gedaan. Als men zich niet aan de regels houdt, dan is dat iets dat bij een boekenonderzoek kan worden gecorrigeerd. Dat is meestal jaren na het moment dat gecrediteerd is. Dan is het voldoen aan de eisen veel lastiger geworden, of misschien wel onmogelijk. Iedere ondernemer dient de regels rondom crediteren te kennen. Dan kan er een afweging worden gemaakt hoe er in de praktijk van de boekhouding van die ondernemer mee om wordt gegaan. Bovendien moet worden voorkomen dat u aangesproken wordt op het feit dat de ondernemer de regels niet kende en zich er om die reden niet aan heeft gehouden...