dinsdag 20 september 2011

Toch een normale waarde regeling

In de wetgeving die is voorzien voor 1 januari a.s. is een normale waarde regeling opgenomen voor privé gebruik auto. Dat hadden we niet verwacht. De regeling houdt in, dat er moet worden uitgegaan van een normale waarde als er een vergoeding wordt berekend voor het gebruik van de auto die onder de normale waarde ligt. Wat een normale waarde is, staat gedefinieerd in art. 2a van de wet. Kort gezegd is dat de kostprijs. Er zitten wat ons betreft nogal wat haken en ogen aan de regeling. Kennelijk is men erg bang voor misbruik. Een aandachtspunt is dat de normale waarde van art. 2a een hogere uitkomst heeft dan de vergoeding die bij de fictieve dienst hoort van art. 4-2-a van de wet. De vergoeding is beschreven in art. 5a Beschikking en die is lager dan de kostprijs. Een belangrijker aandachtspunt is dat de regeling in strijd is met de Richtlijn. Die zegt namelijk dat een dergelijke regeling alleen misbruik en fraude mag betreffen en in zijn uitwerking daartoe beperkt moet zijn. Dat is de aangekondigde regeling niet. Hier komt nog bij dat er geen overleg lijkt te zijn geweest met het BTW Comité, maar dat kunnen we gemist hebben. Misschien moeten we het maar niet hebben over het feit dat terugwerkende kracht tot 1 juli jl. niet fraai is. Of zelfs niet mogelijk volgens de Grondwet. De wetgever meent volgens een notitie aan de Kamer van lang geleden dat het onder omstandigehden wel kan. Kortom, als het om privé gebruik auto gaat mag kennelijk alles....

donderdag 1 september 2011

Privé gebruik auto; te veel onduidelijkheid?

Onze volgende lezing gaat over privé gebruik auto. Daar hadden we het al over in de vorige blogs. De regeling is erg onverwacht volledig veranderd. Er is nog veel onduidelijkheid, zo gaven we ook aan in de vorige blogs. Toch menen wij dat u op de hoogte moet zijn van de werking van de regeling. Die geldt vanaf 1 juli jl. Dit betekent dat u op dit moment met de correctie te maken heeft. U dient bij elke aangifte vanaf 1 juli rekening te houden met de nieuwe regeling. Dat is alleen niet zo, als u gebruik maakt van de goedkeuring van de staatssecretaris. Dan dient er één maal per jaar te worden gecorrigeerd in de laatste aangifte van het jaar. Wij menen dat het in de meeste gevallen niet aantrekkelijk is om gebruik te maken van de goedkeuring. De correctie die dan wordt toegepast corrigeert een kleine 60% van alle kilometers als privé kilometers. Dit, terwijl in de meeste gevallen een auto van de zaak wordt gereden, omdat er voor de zaak kilometers worden gemaakt. Bovendien houdt de goedkeruing geen rekening met de leeftijd van de auto. Volgens de regeling wordt na (vier tot) vijf jaar de aanschaf-BTW niet meer gecorrigeerd. De goedkeurende regeling blijft gelijk na deze periode. We leggen het u allemaal graag uit op 13, 14 en 22 september!