woensdag 20 april 2011

0% tarief met onbekende afnemer

De Hoge Raad heeft een aantal dagen terug een uitspraak gedaan in een zaak van een drankenhandelaar die geleverd heeft aan afnemers in Engeland. De drankenhandelaar had het 0% tarief gehanteerd. Vast was komen te staan dat de afnemers niet degenen waren die op de facturen waren vermeld. Het ging om fraude, dus er was helemaal geen verwervings BTW aangegeven in Engeland. De inspecteur won de zaak voor de Rechtbank en het Gerechtshof. Bij de Conclusie van de AG werd het anders. Die concludeerde dat aan de voorwaarden was voldaan als vast kwam te staan dat de afnemer de BTW verschuldigd was in Engeland. De Hoge Raad gaat daar nu in mee. Ook als de indetiteit niet vast staat, kan worden vastgesteld dat er BTW verschuldigd is ter zake van de verwerving in Engeland. Dat moet nu worden onderzocht door een ander Hof waarnaar de zaak is verwezen. Van groot belang bij de beoordeling van deze zaak is de aanwijzing van de Hoge Raad, dat hier geen sprake is van een situatie waarbij de leverancier de identiteit van de afnemer verborgen heeft willen houden en dus betrokken is bij de fraude. Dan wordt alles anders. Dat is door het Hof van Justitie enige maanden geleden beslist in de zaak van een Duitse strafprocedure. Bij fraude wordt het anders, zowel bij de toepassing van het 0% tarief, als bij het recht op aftrek van voorbelasting!