dinsdag 21 augustus 2012

Factureren kun je leren (1)

Op een juiste wijze factureren wordt steeds belangrijker. In Europees verband wordt daar al jaren anders over gedacht dan in Nederland. Het Europese Hof vindt een factuur een waardepapier, omdat er verrekenbare BTW op staat vermeld. In andere lidstaten leidt deze gedachte tot een zeer zorgvuldige benadering van dit document. In Nederland zijn we van oudsher iets minder formeel. Dit is echter wel het moment deze houding nog eens te bezien. Op 1 januari a.s. worden nieuwe regels ingevoerd in Nederland op basis van nieuwe Europese regels. Harmonisatie op het niveau van de factuur. Zoals altijd gaat het dan niet op een vereenvoudiging, omdat er zaken gelijk getrokken moeten worden. Eén van de vele aandachtspunten is de vraag welke regels van toepassing zijn op een factuur, de regels van het eigen land of van een andere lidstaat, namelijk die van de afnemer? Alhoewel het de bedoeling is te harmoniseren, zijn er natuurlijk toch nog steeds verschillen. We geven volgende maand een lezing over het onderwerp. Uw klanten zijn dan tijdig op de hoogte van de wijzigingen. Of de regels van een ander land gelden, kunt u zeer eenvoudig afleiden uit door ons gemaakte schema's. Er worden ook eenvoudige oplossingen aangereikt voor problemen die zich in de praktijk voordoen. We zullen het vanzelfsprekend ook gaan hebben over het nieuwe besluit van de staatssecretaris met goedkeuringen. Daarover in deze weblog later meer.