maandag 29 november 2010

Kansen met het BUA

Als het gaat om privé gebruik auto weten we dat het BUA mag blijven van het Hof van Justitie. Dit betekent dat in alle situtaies dat het gaat om een auto van een werknemer, het BUA geldt. Dat kan ook gelden voor een dga. Nu wordt het BUA vaak zo uitgelegd, dat je 12% moet corrigeren van de IB correctie. Dat mag ook, want dat is vastgelegd in een besluit van de staatssecretaris. Het is ook een makkelijke methode van corrigeren. Eén maal per jaar worden beide correcties toegepast. Het forfait voor de IB en deze correctie voor de BTW. Het is echter vaak niet de meest gunstige correctie en hij is niet verplicht. Besluiten van de staatssecretaris wekken vertrouwen en kunnen daarom worden toegepast. Het zijn geen wetten en ze zijn dus niet verplicht. Het BUA zegt dat de voorbelasting moet worden uitgesloten voor zover de goederen worden gebruikt voor privédoeleinden van het personeel. Uit jurisprudentie blijkt dat de bewijspositie hier heel anders is dan bij de IB. Een kilometeradministratie is niet nodig. Wel moet kunnen worden aangetoond dat er een bepaald privé gebruik is. Bij de volgende lezing gaan we hier uitgebreid op in. Bedenk dat een 20% forfait voor de IB is gebaseerd op 50/50 zakelijk en privé gebruik en dat je dit volgt met de 12% correctie voor de BTW. Bij vertegenwoordigers is er vaak sprake van 90/10 zakelijk en privé gebruik. Bij anderen ook. Het is kortom zaak om te beoordelen hoe deze verhoudingen zijn bij uw klanten. De volgende lezing gaat onder meer over dit soort kansen bij de correctie van het privé gebruik.

maandag 15 november 2010

Makelaar niet altijd meer belast?

Een makelaar bemiddelt in het algemeen bij transacties met panden. Het komt ook voor dat zo'n pand eigendom is van een vennootschap en dat de aandelen van de vennootschap worden verkocht. Dat kan een hele logische keuze zijn. Het is ook vaak bijzonder praktisch om een pand onder te brengen in een vennootschap. Als het pand wordt verkocht, dan kan er voor worden gekozen het pand over te dragen. Er kan dan worden gekozen de aandelen over te dragen van de vennootschap die de eigenaar is van het pand. Het is heel vergelijkbaar met de overdracht van een (andere) onderneming. Ook dan kan er worden gekozen voor activa-passiva, of de overdracht van de aandelen van de vennootschap die eigenaar is van het bedrijf. Onlangs betoogde een makelaar dat het bemiddelen bij de verkoop van aandelen een vrijgestelde prestatie betreft. Bij de Rechtbank en het Hof kreeg hij geen gelijk. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad. De AG van de Hoge Raad is het eens met de makelaar. Bemidddelen bij de verkoop van aandelen is iets anders dan bemiddelen bij de verkoop van een pand. Een dergelijke bemiddeling is vrijgesteld. Het is de vraag wat de Hoge Raad doet. Dat wachten we nog even af. Anders maakt het voor de makelaar verschil wat de keuze is van de koper en verkoper.