zondag 29 januari 2012

Vrij worstelen met pgb auto en BTW

De Belastingdienst heeft een regeling getroffen om mogelijk te maken dat kantoren ineens bezwaar kunnen maken tegen de correctie privé gebruik auto bij alle klanten van het kantoor. Het gaat dan om de correctie privé gebruik auto BTW van het eerste half jaar van 2011. Wij hebben telkens iedereen aangeraden om bezwaren te maken tegen pgb auto, waar mogelijk. Dat heeft ook een commercieel effect. Klanten hechten veel belang aan het zo laag mogelijk toepassen van deze correctie. Bij de BUA Bezwaren hebben we gemerkt hoezeer ze het belangrijk vinden erbij te zijn als er bezwaarmogelijkheden bestaan. Dat geldt nu weer. Deze regeling vinden we heel bijzonder. Ten eerste, omdat het formeel geen belang heeft. De AWR, de AWB en andere wetten bepalen hoe je in bezwaar kunt komen. Dat kan collectief onder de voorwaarden van die wetten. De Belastingdienst heeft zich aan de wetten te houden en kan geen eigen regelingen verzinnen. Opgepast, dus. Ten tweede vinden wij het bijzonder dat een regeling die voor (bijna) iedereen een rol speelt, zo oneindig gecompliceerd blijft. In plaats van regelingen bedenken voor collectieve bezwaren, zouden wij onze aandacht richten op redelijk en uitvoerbaar beleid.... Kortom: Maak bezwaar, doe dat zoals het wettelijk moet en vergeet de jaren voor 2011 niet en vooral ook de jaren daarna!! Mogelijkheden genoeg!!!

donderdag 12 januari 2012

Dure forfait-dwang

We bedoelen hiermee de forfaits die gelden voor privé gebruik auto en BTW. Voor werknemers gold tot 1 juli vorig jaar een forfait van 12% van de bijtelling voor IB/Lb. Dat was duur, want de gehele BTW over de bijtelling werd ermee gecorrigeerd. En die bijtelling is duur, omdat een 20% bijtelling al uitgaat van 50/50 gebruik zakelijk en privé. Dat vond men redelijk, omdat een werknemer met een auto van de zaak niet zelf een auto hoeft te kopen en daardoor al is begunstigd ten opzichte van anderen. Fiscaal mag het dan kennelijk best duur zijn. Met de wijzigingen van 1 juli jl. is het er niet beter op geworden. De BTW heeft een eigen forfait gekregen dat niet meer afhankelijk is van de bijtelling. Dat forfait bedraagt 2,7% van de catalogusprijs. Even rekenen en we zien dat dit 12% is van 22,5% van die prijs. Er wordt dus uitgegaan van een gemiddelde tussen 20 en 25%, terwijl de 0 (of 7) en 14% catagorieën zo populair zijn. Onlangs is er een nieuw en aanvullend besluit gekomen van de staatssecretaris over privé gebruik auto en BTW (22 december jl.). Daar staat een nieuw forfait in, dat deels de oude 75% regeling vervangt. Opnieuw is het forfait erg duur, namelijk 1,5% van de catalogusprijs. Het gaat dan om een situatie dat de aanschaf-BTW niet verrekenbaar is. Uitgaande van gemiddeld gebruik van een zakenauto, wordt met dit forfait vaak alle BTW terug betaald. In de besluiten en in de bedoelingen met de wet in de toekomst wordt u zoveel mogelijk in de richting van deze forfaits gedwongen. We menen dat u zou moeten toetsen of u daar in mee zou moeten gaan. De forfaits zijn niet verplicht. Vaak kan er in de praktijk van worden afgeweken, waardoor een veel aantrekkelijker resultaat ontstaat. Dat kost vaak weinig tijd. Kortom, wij menen dat u zich zou moeten onttrekken aan de dure forfaitdwang...