maandag 17 oktober 2011

Proefprocedure

De lezingen over Horeca en BTW zijn vorige week geweest. Daarbij hebben we de mogelijkheid genoemd om proefprocedures te gaan voeren. Het moet gaan om leuke ideeën, die veel voordeel kunnen brengen als ze slagen en die niet eenvoudig door de wetgever kunnen worden gerepareerd. Velen hebben enthousiast gereageerd. Het is nu aan ons om er een goede vorm aan te geven. De eerste procedure zou een bezwaar kunnen zijn tegen de betaling van de eigen aangifte van een horeca-ondernemer. De stelling zou dan zijn, dat alcoholhoudende dranken die worden uitgeschonken bij een diner dat wordt uitgeserveerd, is onderworpen aan het verlaagde tarief en niet, zoals in Nederland de regel is, het algemene tarief. We zullen de komende tijd besluiten op welke wijze we een en ander vorm gaan geven. Allereerst moet besloten worden hoe we het mogelijk maken dat anderen kunnen deelnemen aan de procedure. Het moet zo worden geregeld dat de procedure wordt betaald door de gezamenlijke deelnemers. Ook zullen we nadenken over een vaste manier van aanpakken van dit soort procedures. In één van de volgende blogberichten zullen we nog eens onderbouwen waarom het verlaagde tarief van toepassing is. Alle opmerkingen over de mogelijkheid om proefprocedures te starten worden zeer op prijs gesteld.