vrijdag 16 maart 2012

Een plantje op verschroeide aarde

We hebben tijdens lezingen wel eens uitgelegd wat we vinden van de opstelling van de Belastingdienst bij de toepassing van het 0% tarief bij intracommunautaire transacties. Als er fraude is gepleegd door een ander in een andere lidstaat van de EU, wordt er nageheven bij degene die het 0% tarief in rekening heeft gebracht. Altijd als dat mogelijk is, ook als er totaal geen betrokkenheid is bij die fraude. Dat is bijvoorbeeld mogelijk, als er niet op de juiste wijze aan de formaliteiten is voldaan. We hebben dat wel eens de tactiek van de verschroeide aarde genoemd. Je maakt sommige ondernemers plat met aanslagen, zodat andere ondernemers wellicht beter gaan oppassen en de fraude wordt ingedamd. Iets dat de overheden kennelijk niet kunnen. Nu is er een hoopvol plantje gegroeid op die aarde. We gaan het uitgebreid, met een heleboel andere dingen, bespreken in de volgende lezing in april. Zelfs als de afnemer niet bekend is, is het toch nog mogelijk dat het 0% tarief terecht is toegepast, aldus de Hoge Raad. Dit kan heel belangrijk zijn voor de rechtsbescherming van degenen wiens aarde verschroeid dreigt te gaan worden....

donderdag 8 maart 2012

Reisbureauregeling geldt niet voor reisbureaus...

Tsja, zo is er altijd wat... De nieuwe reisbureauregeling geldt niet voor de meeste reisbureaus in Nederland. De regeling betreft organisaties die op eigen naam reizen aanbieden. De meeste reisbureaus bemiddelen alleen tussen de reizigers en de aanbieders van reizen. De regeling zal voornamelijk gaan gelden voor reisorganisatoren. De nieuwe regeling gaat in op 1 april a.s. Dan vervalt het besluit van de staatssecretaris met de regeling die we ook 'reisbureauregeling' noemden. Wij zien het belangrijkste aandachtspunt als volgt. Veel reisbureaus in Nederland werken op een manier die eens is goedgekeurd door de Belastingdienst. Vaak is er ooit eens een boekenonderzoek geweest. Die manier is vaak gebaseerd op de reisbureauregeling van de staatssecretaris, maar heeft heel vaak ook eigen kenmerken. Met het vervallen van het besluit en de invoering van een nieuwe wettelijke regeling, vervalt het beroep op het vertrouwensbeginsel. Men kan niet meer stellen, dat het altijd zo ging, want het moet nu anders! Kortom, iedereen in de reisbranche moet eraan geloven en het wordt voor de meesten duurder. De reisbureauregeling is één van de aandachtspunten die we behandelen in de lezing van volgende week.