dinsdag 29 maart 2011

Ongerechtvaardigde verrijking

We hebben het hier al eerder gehad over dit begrip uit de uitspraak Stadeco van het Hof van Justitie. Een paar dagen terug heeft 'onze' Hoge Raad uitgesproken in die zaak. Om even het geheugen op te frissen. Het betreft een situatie waarbij iemand onterecht BTW in rekening heeft gebracht aan een ander die niet aftrekgerechtigd is. De inspecteur is bereid terug te geven, maar eist een creditfactuur. Dat doet de belastingplichtige niet, blijkt later en de inspecteur heft weer na. Die naheffing volgen we tot aan het Hof van Justitie en terug. Dat Hof vindt dat er niet gecrediteerd hoeft te worden, tenzij er dan een situatie ontstaat waarbij belastingplichtige zich ongerechtvaardigd verrijkt. Bent u er nog? Bedenk dat dit alleen aan de orde is als het gaat om BTW die ten onrechte in rekening is gebracht. Voor elke andere creditering geldt dit niet. Toen was het aan de Hoge Raad om vast te stellen of er sprake is van een situatie waarbij ongerechtvaardigde verrijking aan de orde is. Dat moet economisch worden vastgesteld. In hoeverre is er tussen partijen rekening gehouden met de BTW en wat betekent het in de keten? De inspecteur mocht het zeggen. Die meldde begrijpelijk en eerlijk dat hij niet in staat was iets zinnigs in te brengen op dit punt. De Hoge Raad stelde vast dat niet kon worden vastgesteld dat er sprake is van ongerechtvaardigde verrijking.... We weten nu dat het mogelijk is dat er ten onrechte BTW in rekening wordt gebracht die niet hoeft te worden gecrediteerd om wel te kunnen worden gecorrigeerd. Dat is zo bij BTW berekening aan particulieren en andere niet-aftrekgerechtigden. Dat is dan toch wel weer goed om te weten!

woensdag 9 maart 2011

Intracommunautaire transacties en 0% tarief

We hebben er al eerder aandacht aan besteed in sommige lezingen, maar het lijkt meer actueel te worden. Daarmee bedoelen we de toepassing van het 0% tarief bij intracommunautaire transacties (ICT). Daar gaat steeds meer mis, in die zin dat het veel voorkomt dat de toepassing wordt geweigerd door de Belastingdienst. Het komt veel voor dat ondernemers niet weten wat de voorwaarden zijn voor de toepassing van het 0% tarief. Als dan blijkt dat ze er niet aan hebben voldaan, volgt een naheffingsaanslag die in veel gevallen niet te bestrijden is. We benadrukken nog maar eens dat u die toepassing moet controleren bij uw klanten. Voor elke ICT moeten ze kunnen aantonen dat de afnemer ondernemer is aan de hand van een kloppend BTW ID nummer en ze moeten kunnen aantonen dat de goederen zijn vervoerd uit Nederland voor de betreffende transactie. Beide zaken moeten ook achteraf aantoonbaar zijn. Het is van belang regelmatig alle BTW ID Nummers te verifieren en je zeker te stellen dat de gegevens van de afnemer kloppen. Het is ook van belang een dossier te hebben per transactie met de stukken waaruit kan worden afgeleid dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat. We zagen laatst weer een uitspraak van een Rechtbank voorbij komen waarbij de aanslag overeind blijft, omdat de betreffende ondernemer een niet kloppend nummer van zijn afnemer had vermeld op de facturen....

dinsdag 1 maart 2011

Jurisprudentie Hof van Justitie

Zoals bekend is het voor de kennis van de BTW erg belangrijk om de jurisprudentie te kennen van het Hof van Justitie. Die jurisprudentie is niet altijd heel duidelijk, maar is wel heel belangrijk voor de rechtspraktijk. Een paar berichten terug op dit weblog, hebben we al gemeld dat er belangrijke uitspraken zijn gedaan over misbruik van recht. In 2010 zijn er op een aantal punten uitspraken gedaan met grote gevolgen voor de rechtspraktijk. Aan het einde van 2009 hadden we een paar belangrijke, waaronder Don Bosco. In 2010 waren er uitspraken die veel gevolgen hebben voor ABC leveringen. De uitspraken over misbruik van recht die we al noemden zijn ook onmisbaar om te kennen voor de praktijk. Dit bracht ons er toe om een lezing te gaan ontwikkelen over de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Die gaan we houden in mei van dit jaar. We doen dat als volgt. We hebben een lijst gemaakt van alle uitspraken van het Hof, die in het kort worden weergegeven. Die gaan we behandelen voor zover ze van belang zijn voor de praktijk. We zullen vooral telkens aangeven wat de uitspraak betekent voor de praktijk. Daar zit uw belang immers. De belangrijkste uitspraken worden afzonderlijk behandeld in een memo met uitleg. Ook tijdens de lezing krijgen die uitspraken meer aandacht. Als we dat elk jaar doen met de uitspraken van het vorige kalenderjaar, dan blijft u op eenvoudige en vooral praktische wijze helemaal bij!