maandag 21 juni 2010

De AG van de Hoge Raad vindt de 3-3-b niet strijdig met Richtlijn

Het Gerechtshof in Den Haag vond vorig jaar dat de integratieheffing in de BTW strijdig is met de Richtlijn. We hebben daar vorig jaar in een lezing over Onroerende Zaken en BTW aandacht aan besteed. De integratieheffing stond vroeger in art. 3, lid 1, letter h van de wet. Toen werd de levering dan ook 3-1-h-levering genoemd. Als deze heffing zou vervallen, dan zou de heffing van BTW bij onroerende zaken voor vrijgesteld presterende ondernemers er opeens heel anders uit zien. De heffing over bepaalde onderdelen van de kostprijs zou dan vermeden kunnen worden. Inmiddels heeft de AG geconcludeerd. Zij vindt dat de heffing mag blijven. We wachten met belangstelling de uitspraak van de Hoge Raad af. Zorgt u in de tussentijd dat u in voorkomende gevallen een bezwaarschrift uitbrengt tegen de betaling van de eigen aangifte!

dinsdag 1 juni 2010

Een ideaal acquisitiemoment!

In uw regio wordt iets gerealiseerd in de sociaal culturele sfeer. Een dorpshuis, bijvoorbeeld, of de sportvereniging bouwt een nieuwe kantine. Misschien wordt het plein opgeknapt met een mooi prieel voor de muziekverenigingen en de avondvierdaagse. Op zulke momenten bemoeit iedereen er zich mee. Er zijn verenigingen bij betrokken en bestuurders van die verenigingen. De gemeente is er altijd bij betrokken. De bank, misschien. Kortom, iedereen die er toe doet, is er even bij betrokken. Dat zijn ideale acquisitiemomenten voor elke regionaal opererende accountant of adviseur. Alhoewel er niet veel declarabels voorbij zal komen, is er geen beter moment om het kantoor te profileren. Bedenk dat het dan altijd gaat om BTW. Wellicht moet er even gekeken worden naar winst en misschien zijn er ook mensen in dienst, maar het gaat vooral om de BTW. Als de feiten in zo'n situatie de juiste aandacht krijgen, kan het eindresultaat voor de BTW wel eens helemaal anders worden. Budgetten passen beter en de Belastingdienst betaalt mee in de vorm van verrekenbare voorbelasting. Wat is er leuker dan op zo'n moment te kunnen scoren? Daarover gaat de volgende lezing. Hoe maak je een zo mooi mogelijke puzzle in een dergelijke situatie? Wanneer is een subsidie een vergoeding en wat zijn daarvan de gevolgen? En sponsoring? En ledenbijdragen? Welke keuzemogelijkheden zijn er en hoe ga je daar mee om? Er is echt meer mogelijk dan u denkt!