maandag 11 februari 2013

Van Laarhoven trekt procedure in

Nadat de Hoge Raad de zaak had terugverwezen om na te gaan of het btw autokostenforfait in lijn ligt met het werkelijk gebruik, zijn belanghebbende en de inspecteur het eens geworden over de hoogte van de correctie. Vervolgens is de zaak ingetrokken. Wij vragen ons af waarom er dan ├╝berhaupt geprocedeerd is, want de inspecteur had ook eerder met het werkelijk gebruik akkoord kunnen gaan. In ieder geval zijn we hiermee weer bij terug bij af en moet er opnieuw een zaak worden aangespannen om de toepasselijkheid van het forfait te laten beoordelen. Jammer en een gemiste kans. Kennelijk hadden partijen niet in de gaten hoe belangrijk de procedure was; er lagen meer dan 300.000 bezwaarschriften op de uitkomst te wachten! De uitkomst was immers bepalend voor het nieuwe forfait van 2,7 en zelfs voor de introductie van een standaard heffing. We moeten nu weer jaren wachten voordat er duidelijkheid is. Vanzelfsprekend gaan wij tijdens de maartlezing in op de gevolgen van dit opmerkelijk slot.