donderdag 4 oktober 2012

BTW bij leegstand

We schreven al over over onze eerstvolgende lezing die gaat over de aftrek van voorbelasting. Dat ging over de aftrek en correctie met betrekking tot de auto van de werknemer. We gaan het ook over leegstand hebben. In een besluit heeft de staatssecretaris als zijn visie neergelegd dat de aftrek niet is toegestaan of  moet worden beperkt in het geval een beleggingspand leeg staat, bijvoorbeeld omdat er geen huurders zijn te vinden. Dat heeft natuurlijk desastreuze gevolgen. Naast het verlies aan inkomsten komt er ook een bedrag aan niet aftrekbare btw bovenop. De vraag is echter of het standpunt  van de staatssecretaris wel juist is. Wij vinden van niet en zien daarvoor argumenten in een arrest van de Hoge Raad. Tijdens de lezing zullen wij ingaan op de verschillende visies en de gevolgen. Een ander standpunt van de Belastingdienst  betreft de pro rata in het geval de belastingplichtige subsidies ontvangt. Veelal wordt daarbij door de fiscus het standpunt ingenomen dat de subsidie gevolgen heeft voor de aftrek. Het Hof van Justitie is het daar echter niet mee eens! Ook deze problematiek komt tijdens de lezing aan de orde. Bij elkaar hebben we dus al drie onderwerpen die grote gevolgen hebben voor de praktijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten